16 luglio 2024 alle ore 18.00 in Seduta congiunta e 20.30

In conformità all’Art.15 del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali si comunica che il Consiglio delle Circoscrizioni amministrative è convocato in seduta congiunta alle ore 18.00 di martedì 16 luglio 2024 presso la Sala Consiglio del Comune di Trieste, Piazza Unità d’Italia 4, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

 1. Illustrazione dell’ Assessore alle Politiche Finanziarie – Everest Bertoli:

Delibera concernente il Bilancio di previsione 2024-2026 – applicazione avanzo 2023. Variazione n. 9.

Segue la seduta di Consiglio alle ore 20.30 con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO n. 21 dd. 16.07.2024 ore 20.30

 1. Comunicazioni;
 2. Interrogazioni – Interpellanze;
 3. Presa d’atto verbali n. 7 dd 05.03.2024, n. 8 dd. 18.03.2024, n. 9 dd 08.04.2024, n. 10 dd. 15.04.2024;
 4. Accoglimento proposte di collaborazione;
 5. Approvazione del Documento delle opere pubbliche;
 6. Pratica n. 8544/2024 Azienda agricola V&P – parere;
 7. Pratica n. 9447/2024 Caterina Flegar – parere;

DNEVNI RED dne 16.7.2024 seja št. 21 ob 20.30

 • 1. Sporočila;
 • 2. Vprašanja in interpelacije;
 • 3. Sprejem zapisnikov št. 7 dd 05.03.2024, št. 8 dne 18.03.2024, št. 9 dne 08.04.2024, št. 10 dne 15.04.2024;
 • 4. Sprejem pobud za soorganizacije;
 • 5. Odobritev dokumenta o javnih delih;
 • 6. Postopek št. 8544/2024 Kmetije V&P – mnenje;
 • 7. Postopek št. 9447/2024 Caterina Flegar – mnenje;

9 luglio 2024 ore 18

ORDINE DEL GIORNO n. 20 dd.   09.07.2024 ore 18.00

Incontro con l’Assessore alle Politiche della Sicurezza cittadina Caterina de Gavardo per l’illustrazione del Piano d’emergenza della Protezione Civile.

 DNEVNI RED dne 9.7.2024  seja št. 20 ob 18.00

Srečanje z odbornico za varnost Caterino de Gavardo za predstavitev načrta za izredne razmere Civilne zaščite.

1 luglio 2024 ore 19.30

ORDINE DEL GIORNO n. 19 dd. 01.07.2024 ore 19.30

 1. Comunicazioni;
 2. Interrogazioni – Interpellanze;
 3. Completamento Documento delle Opere Pubbliche – discussione;

DNEVNI RED dne 1.7.2024 seja št. 19 ob 19.30

 1. Sporočila;
 2. Vprašanja in interpelacije;
 3. Zaključitev dokumenta o javnih delih – razprava

20 giugno 2024 ore 19.00

ORDINE DEL GIORNO n. 18 dd. 20.06.2024 ore 19.00

 1. Incontro con l’Assessore alle Politiche del Territorio, Michele Babuder;
 2. Comunicazioni;
 3. Interrogazioni – Interpellanze;
 4. Bilancio di Previsione 2024-2026 . Variazione n. 7. Salvaguardia degli equilibri (art.
  193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art.175, comma 8, TUEL) –
  espressione parere;

DNEVNI RED dne 20.06.2024 seja št. 18 ob 19.00

 1. Srečanje z odbornikom za lokalne zadeve, Michele Babuder;
 2. Sporočila;
 3. Vprašanja in interpelacije;
 4. Sprememba proračuna 2024-2026 za ohranjenje finančnega ravnovesja;

18 giugno 2024 ore 18.00

ORDINE DEL GIORNO n. 17 dd. 18.06. 2024 ore 18.00

 1. Illustrazione dell’ Assessore alle Politiche Finanziarie Everest Bertoli:
  Bilancio di previsione 2024-2026. Variazione di Assestamento e salvaguardia degli
  equilibri.

DNEVNI RED 17. redne seje, z dne 18.06. 2024, ob 18.00

 1. Predstavitev odbornika za finance Everesta Bertolija:
  Srememba proračuna 2024-2026 za ohranjanje finančnega ravnovesja

17 giugno 2024 ore 20.30

ORDINE DEL GIORNO n. 16 dd. 17.06 .2024 ore 20.30

 1. Comunicazioni del Presidente;
 2. Interrogazioni – Interpellanze;
 3. Mozione avente ad oggetto: Richiesta di cartellonistica adeguata per indicare
  l’esistenza del sottopassaggio con percorso dalla fermata dell’autobus in
  prossimità dell’Obelisco – Opicina (cons. Gianpaolo Penco, Fratelli D’Italia); [Mozione]
 4. Mozione avente ad oggetto: Richiesta di “luminosa” come in via Carducci ad
  Opicina (cons. Gianpaolo Penco, Fratelli D’Italia); [Mozione]
 5. Discussione e approvazione bozza documento ai fini dell’incontro con
  l’assessore alla Politiche del territorio [Documento]

La Commissione Urbanistica Territorio e Ambiente si riunisce alle ore 19.30 per la trattazione del punto 5 all’ OdG.


DNEVNI RED dne 13.06. 2024 seja št. 16 ob 20.30

 1. Sporočila Predsednika;
 2. Vprašanja in interpelacije;
 3. Glasovalna pobuda: Prošnja za namestitev ustrezne informativne table za
  podhod z navedbo poti od avtobusnega postajališča v bližini Obeliska na
  Opčinah (cons. Gianpaolo Penco, Fratelli D’Italia);
 4. Glasovalna pobuda: Prošnja za namestitev svetlobnih tabel, in sicer takih, kot
  so postavljene v ul. Carducci, tudi na Opčinah (svetnik Gianpaolo Penco,
  Fratelli D’Italia);
 5. Razprava o oblikovanju predloga dokumenta in sprejetje končnega dokumenta
  kot priprava na srečanje z občinskim odbornikom za razvoj teritorija.

Komisija za urbanistiko, teritorij in okolje se sestane ob 19.30 za obravnavo 5. točke DR.

3 giugno 2024 ore 20.00

Il Consiglio della II Circoscrizione amministrativa (Altipiano Est) è convocato in prima convocazione alle ore 20.00 del 03.06.2024 nella sede di Via Doberdò n. 20/3 per trattare gli argomenti iscritti all’allegato ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO n. 15 dd. 03.06 .2024 ore 20.00

 1. Progetto “Borgate Carsiche”;
 2. Comunicazioni del Presidente;
 3. Interrogazioni – Interpellanze;
 4. Documento Opere pubbliche – discussione;

La Commissione Urbanistica Territorio e Ambiente si riunisce alle ore 19.00 per la trattazione dei punti 1 e 4 all’ OdG

3 giugno 2024 ore 20.00

Il Consiglio della II Circoscrizione amministrativa (Altipiano Est) è convocato in prima
convocazione alle ore 20.00 del 03.06.2024 nella sede di Via Doberdò n. 20/3 per trattare gli
argomenti iscritti all’allegato ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO n. 15 dd. 03.06 .2024 ore 20.00

 1. Progetto “Borgate Carsiche”;
 2. Comunicazioni del Presidente;
 3. Interrogazioni – Interpellanze

La Commissione Urbanistica Territorio e Ambiente si riunisce alle ore 19.00 per la trattazione dei punti 1 e 4 all’ OdG.


Se svet upravnega okrožja VZHODNI KRAS sestal dne 3.6.2024 ob 20.00 – PRVI SKLIC na sedežu na Doberdobski ulici št. 20/3, za obravnavo točk vpisanih na priloženem dnevnem redu.

DNEVNI RED dne 8 .5.2024 seja št. 15 ob 20.00

 1. Projekt “Kraške vasi”;
 2. Sporočila Predsednika;
 3. Vprašanja in interpelacije

Komisija za urbanistiko, teritorij in okolje se sestane ob 19. uri za obravnavo 1. in 4. točke DR.

27 maggio 2024 ore 20.00

ORDINE DEL GIORNO n. 14 dd.  27.05.2024 ore 20.00

 1. Comunicazioni;
 2. Interrogazioni – Interpellanze;
 3. Pratica n. 7529/2024 corr. 6.3/2024/1043 via di Basovizza 26/4 Ricci Laura – parere;
 4. Mozione – Istituzione di un Asilo nido sul Carso con lingua d’insegnamento slovena – verifica di fattibilità;

 DNEVNI RED dne 27.05.2024  seja št. 14 ob 20.00

 1. Sporočila;
 2. Vprašanja in interpelacije;
 3. Postopek št. 7529/2024 prot.št. 6.3/2024/1043 ulica di Basovizza 26/4 Ricci Laura – mnenje;
 4. Resolucija – Ustanovitev jasli s slovenskim učnim jezikom na Krasu – preverjanje možnosti;

20 maggio 2024 ore 19.30

ORDINE DEL GIORNO n. 13 dd. 20.05.2024 ore 19.30

1) Comunicazioni;
2) Interrogazioni – Interpellanze;
3) Raccolta firme per l’asilo nido sloveno, azioni da intraprendere;
4) Incontro per il progetto Borgate carsiche a Basovizza – definizione modalità;


DNEVNI RED dne 20.05.2024 seja št. 13 ob 19.30

1) Sporočila;
2) Vprašanja in interpelacije;
3) Zbiranje podpisov za slovenske jasli, potrebni ukrepi;
4) Projekt Bazovica – določitev kraja in poteka srečanja;